مزایده و مناقصه

 • مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین کننده شش دستگاه وانت دو کابین به همراه راننده

 • مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین کننده هشت دستگاه مینی بوس به همراه راننده

 • مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین کننده خودروهای سواری، وانت دو کابین و سانتافه به همراه راننده جهت پایگاه حمیدیه

 • مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین کننده چهار دستگاه کامیون ۴ تن به همراه راننده

 • تمدید نوبت اول مناقصه عمومی تعیین پیمانکار تأمین کننده دو دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی استیجاری مورد نیاز دکل ۲۰۳ واقع در منطقه گمیشان

 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی ( اورهال ) چهاردستگاه ژنراتور CAT ۳۵۱۲B

 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی ( اورهال ) شش دستگاه ترکشن موتورهای DC

 • مناقصه عمومی تعیین پیمانکار تعمیر اساسی یک دستگاه ترمز برقی دراورکس دکل حفاری ۲۰۰۰ HP

 • مناقصه عمومی تعیین پیمانکار دو دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی استیجاری مورد نیاز دکل ۲۰۳ واقع در منطقه گمیشان

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید جار (ضربه زن) حفاری

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی دومرحله ای تعمیرات اساسی (اورهال) هشت عدد رادیاتور موتور ۳۵۱۲B

 • آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکارخدمات سیال حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تعمیرات اساسی (اورهال) هشت عدد رادیاتور موتور ۳۵۱۲B

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید کابلهای مربوط به تاپ درایو TDS ۱۱ SA

 • آگهی تمدید نویت دوم مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت دار

 • آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات RTTS, DRY TEST

 • آگهی تمدید نویت اول مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت دار

 • آگهی مناقصه عمومی خرید کابلهای مربوط به تاپ درایو TDS ۱۱ SA

 • آگهی مناقصه عمومی جابه‌جایی یک دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰HP

 • آگهی مناقصه عمومی تامین مواد گل حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت‌دار

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پمپ گل BOMCO F۱۶۰۰

 • آگهی تمدید نوبت اول مناقصه عمومی - تعمیرات رشته حفاری

 • تمديد جم سيستم

  آگهي تمديد مناقصه عمومي دو دستگاه جم سيستم

 • مناقصه عمومی خرید دو دستگاه جم سیستم

 • آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد و خدمات مهندسی سیالات حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی جابه‌جایی دو دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰HP

 • آگهی مناقصه عمومی تامین دو دستگاه مخزن سوخت و دو دستگاه مخزن گل دکل حفاری

 • آگهی تمدید نویت سوم مناقصه عمومی خرید تجهیزات ابزار دقیق پروژه کبود - بسته A

 • آگهی مناقصه عمومی تامین شش دستگاه کانکس حفاری

 • آگهی دعوت به همكاري-معاونت مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

 • آگهی جذب نیروی انساني-كارشناس ارشد اقتصاد و بازار

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی پرتفوی بیمه ای

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی - ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت زیار ۱ واقع در استان گلستان

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی - ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت زیار ۱ واقع در استان گلستان

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی - ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت دالپری واقع در استان ایلام

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی - ساخت سازه های سیستم پسماند موقعیت دالپری واقع در استان ایلام

 • آگهی مناقصه عمومی جابه جایی یک دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰HP

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید سه رول کابل حفاری

 • آگهی جذب معاونت مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

 • آگهی جذب نیروی انسانی-كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کپسول های تنفسی SCBA و جعبه نگهدارنده کپسول ها

 • آگهی مناقصه عمومی پرتفوی بیمه ای

 • آگهی نیروی انسانی

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید سه رول کابل حفاری

 • تمدید نویت دوم مناقصه عمومی خرید تجهیزات ابزار دقیق پروژه کبود - بسته A

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید BRIDGE PLUG پروژه مدیریت اکتشاف نفت

 • مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله های جداری و تبدیل های پروژه مدیریت اکتشاف

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید سه رول کابل حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید متعلقات جداری پروژه مدیریت اکتشاف نفت

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید تجهیزات ابزار دقیق

 • آگهی تمدید نوبت اول مناقصه عمومی تامین توری شیل شیکر مونگوس

 • آگهی مناقصه عمومی -خدمات بازرسی شخص ثالث

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید ۲۱۱۸ عدد فیلتر گازوئیل، روغن و ,,,

 • آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید قطعات موتورهای کاترپیلار C۱۵

 • آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه عمومی خرید شش دستگاه موتور الک لرزان گل حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید قطعات انواع ضربه زن (جار) حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید قطعات فورانگیرها

 • آگهی مناقصه عمومی - بازسازی دو دستگاه موتور کاترپیلار ۳۵۱۲B شاتون زده و یک دستگاه ۳۵۱۲

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید توری شیل شیکر مونگوس

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید ۲۱۱۸ عدد فیلتر گازوئیل، روغن و ,,,

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید BRIDGE PLUG پروژه مدیریت اکتشاف

 • مناقصه عمومی - تامین انواع مته های حفاری پروژه مدیریت اکتشاف

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید قطعات موتورهای کاترپیلار C۱۵

 • آگهی مناقصه عمومی - انجام خدمات مغزه گیری برای ۶ حلقه چاه پروژه مدیریت اکتشاف

 • آگهی مناقصه عمومی - انجام خدمات کنترل و نظارت بر گاز H۲S برای سه حلقه چاه پروژه مدیریت اکتشاف

 • آگهی نیروی انسانی

 • مناقصه عمومی تامین لوله های حفاری ۵ اینچ و ۲/۱ ۳

 • آگهی مناقصه عمومی- خرید ۲۱۱۸ عدد فیلتر گازوئیل، روغن و ,,,

 • آگهی مزایده عمومی- فروش ۵ دستگاه کانتینر

 • آگهی مناقصه عمومی - ساخت ابزارآلات و تجهیزات درون چاهی

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید مواد گل حفاری

 • آگهی نیروی انسانی

 • آگهی نیروی انسانی

 • آگهی نیروی انسانی

 • آگهی مزایده عمومی - مزایده فروش ضایعات یارد پشتیبانی حمیدیه / خوزستان

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۶ عدد موتور شیکر

 • آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پروتکتور رزوه های پین و باکس تحت الزامات استاندارد API

 • فرصت شغلی

 • فرصت شغلی

 • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - خرید پروتکتور رزوه هاي پين و باكس تحت الزامات استاندارد API

 • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - خرید ۶ عدد موتور شیکر

 • آگهی مناقصه عمومی - ساخت مدیریت پسماند لوکیشن چاه چشمه شور واقع در منطقه سرخس و میدان نفتی دارخوئین در استان خوزستان

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید قطعات موتورهای کاترپیلار

 • فرصت های شغلی

 • آگهی مناقصه عمومی - اجاره جارهای حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - حمل بارهای موردی

 • آگهی مناقصه عمومی - مناقصه خرید مواد گل حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - ساخت و یا تأمین ۱۹ دستگاه کانکس حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - خرید سه رول کابل حفاری

 • آگهی مناقصه عمومی - خدمات اجاره پهنای باند ماهواره