آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید BRIDGE PLUG پروژه مدیریت اکتشاف نفت

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي نسبت به خريد "BRIDGE PLUG" از سازندگان داخلي اقدام نماید. لذا از کلیه سازندگان مورد تاييد مديريت اكتشاف نفت که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند :

تحويل اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 11/08/1401 تا پایان روز چهار‌شنبه مورخ  18/08/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان روز سه شنبه مورخ 01/09/1401

تحویل اسناد: در صورت ارسال نامه رسمي جهت شركت در مناقصه به آدرس ايميل Sh.diaripour@pedex.ir متعاقبا به صورت ايميل رسمي ارسال خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.