مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله های جداری و تبدیل های پروژه مدیریت اکتشاف

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي نسبت به خريد "لوله هاي جداري و تبديل در اتواع سايزها" اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

تحويل اسناد مناقصه: از روز چهار‌شنبه مورخ 11/08/1401 تا پایان روز چهار‌شنبه مورخ  18/08/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان روز سه شنبه مورخ 01/09/1401

تحویل اسناد: در صورت ارسال نامه رسمي جهت شركت در مناقصه به آدرس ايميل Sh.diaripour@pedex.ir متعاقبا به صورت ايميل رسمي ارسال خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.