آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کپسول های تنفسی SCBA و جعبه نگهدارنده کپسول ها

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به تامین ک‍پسولهای تنفسی SCBA و جعبه های نگهدارنده ک‍‍پسولها  اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

فروش اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 15/09/1401  تاپایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ  27/09/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/09/1401

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 509 و يا شماره همراه 09196293199 آقای مهرانفر تماس حاصل نمائید.