آگهی مناقصه عمومی - ساخت مدیریت پسماند لوکیشن چاه چشمه شور واقع در منطقه سرخس و میدان نفتی دارخوئین در استان خوزستان

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد اجراي پروژه طراحي و ساخت (خاكبرداري, كوبش و بتن ريزي) حوضچه هاي مورد نياز در مدیریت پسماند لوکیشن حفاري چاه
1- چشمه شور واقع در سرخس – روستاي چشمه شور 
2- ميدان نفتي دارخوئين واقع در استان خوزستان  
را وفق مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي به یکی از شرکت¬هایی که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق اجرايي مرتبط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند : 
فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1400/10/25تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه مورخ  1400/11/02 
آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/11/4
بهای فروش اسناد مبــلغ 2,000،000 ریــــــال (دو ميليون ریــال) می¬باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می¬گردد. 
محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات 
برای کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره  88822060 داخلي 506 و يا شماره همراه 09119372883 سركار خانم قاسمی در ارتباط باشید.