سرمایه انسانی

ما در حوزه منابع انسانی اعتقاد راسخ داریم که سرمایه انسانی هویت اصلی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس می باشد و با دستیابی و توسعه سرمایه انسانی یادگیرنده، متعهد، کارآمد و منضبط به اوج بالندگی و توسعه یافتگی خواهیم رسید.
 
مهمترین عامل کسب ثروت و قدرت در جهان امروز، دانش، تخصص و تفکر است. انسان ها به واسطه در اختیار داشتن این عوامل، می‌توانند موجبات رشد و تعالی سازمان‌ها را پدید آورند. موثر ترین راه بدست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست.  این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود. 
 
در حوزه منابع انسانی در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس با بهره گیری از تکنیکها و روشهای مناسب حداکثر تلاش خود را برای نگهداشت منابع انسانی به کار می بریم تا حافظ مزیت رقابتی باشیم.
 
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، با هدف رشد و توسعه در صنعت نفت و گاز كشور سعی بر آن نموده است تا با استفاده از بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد خود را به استانداردهاي جهاني برساند و توجه به این امر توانسته، موفقیت در انجام پروژه ها را برای خود به  ارمغان آورد و به يك شركت پيشرو در صنعت حفاري مبدل شود. 
 
در راستای توسعه هدفمند نیروی انسانی در شرکت با برنامه ریزی استراتژیک آموزشی تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمهای مناسب توسعه ای است که به موجب آنها شرکت را  در مسیر بهبود شایستگیها و قابلیتهای فردی و گروهی و سازمانی سوق می دهیم   
 
ما معتقدیم بر مبنای اهداف استراتژيک حوزه منابع انسانی، راه رسیدن به اهداف سازمان، نیروی انسانی توانمند و متخصص است و یکی از اقدامات مهم، معماری سرمایه های انسانی می باشد. این اقدام در حقیقت تلاشی است برای چیدمان هوشمندانه افراد در شرکت به منظور بهره گیری از دانش، توانایی و مهارت آن ها در راستای اهداف شرکت، با هدف اثر بخشی و کارایی در شرکت.
 
مرکزیت توجه شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس بر بزرگترین دارایی نامشهود خود شامل موارد زیر میباشد:
  • شایسته سالاری
  • بهره‌ مندی از مدیران و کارشناسان با تجربه و خبره 
  • توسعه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سطح شرکت 
  • برنامه‌ریزی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت در کل سازمان
  • ایجاد فرصت های برابر جهت رشد و تعالی فردی کارکنان
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت عملکرد و جبران خدمات و پاداش‌دهی عادلانه
  • ارائه مزایای نقدی و غیرنقدی جهت افزایش سطح رضایت کارکنان