آگهی مناقصه عمومی - خرید سه رول کابل حفاری

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد "سه رول کابل حفاری 2/1 1 اینچ " را وفق مشخصات و شرایط کلی اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکتی که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق اجرایی مرتبط باشد، طبق شرایط ذیل خریداری نماید:

زمان تحویل اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1400/06/13تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ  1400/06/21

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/06/27

بهای فروش اسناد مبــلغ 500،000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می­باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می­گردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 506 و يا شماره همراه 09119372883 (خانم قاسمی) واحد بازرگانی و تدارکات تماس حاصل نمائید.