آگهی مناقصه عمومی - خدمات اجاره پهنای باند ماهواره

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد " خدمات اجاره پهنای باند ماهواره‌ای" را وفق مشخصات و شرایط کلی پیمان از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتی که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق اجرایی مرتبط باشد، طبق شرایط ذیل واگذار نماید:

زمان تحویل اسناد مناقصه: از روز یک‌شنبه مورخ 1400/04/20تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1400/04/24

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ 1400/04/27

بهای فروش اسناد مبــلغ 1،000،000 ریــــــال (یک میلیون ریــال) می­باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می­گردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 506 و يا شماره همراه 09119372883 واحد بازرگانی و تدارکات تماس حاصل نمائید.