آگهی مناقصه عمومی جابه جایی یک دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰HP

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تعیین پیمانکار خدمات حمل، جابه‌جایی و برپایی يكدستگاه دکل حفاري 2000HP اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکارانی که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق اجرايي مرتبط می‌باشد دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از دوشنبه مورخ 21/09/1401 تا روز سه‌شنبه مورخ  29/09/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا روز سه‌شنبه مورخ  29/09/1401

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 506 و يا شماره همراه 09119372883 خانم قاسمی در ارتباط باشید.