آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکارخدمات سیال حفاری

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تعیین پیمانکار خدمات سیال حفاری اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکارانی که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق اجرايي مرتبط می‌باشد دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 27/03/1402تا روز ‌شنبه مورخ03/04/1402

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 07/04/1402

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد مناقصات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره 88822060 داخلي503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی در ارتباط باشید.