آگهی مناقصه عمومی -خدمات بازرسی شخص ثالث

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله­ای نسبت به تعيين شركت پيمانكار بازرس شخص ثالث اقدام نماید. لذا از کلیه شركتهاي دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه  مورخ 09/07/1401 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/07/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 24/07/1401

بهای فروش اسناد: مبــلغ 1/000/000 ریــــــال (یک میلیون ریــال) می­باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می­گردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 141 و يا شماره همراه 09120161856 آقای گلمحمدی تماس حاصل نمائید.