آگهی جذب نیروی انسانی-كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید.

محل خدمت

سابقه کاری مرتبط

حداقل مدرک تحصیلی

عنوان پست

ردیف

تهران

5

ليسانس مهندسي مكانيك

كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

1

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.