آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید متعلقات جداری پروژه مدیریت اکتشاف نفت

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي نسبت به خريد "متعلقات جداري" اقدام نماید. لذا از کلیه سازندگان داخلي مورد تاييد مديريت اكتشاف که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند :

تحويل اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ 10/08/1401 تا پایان روز سه‌شنبه مورخ  17/08/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان روز سه شنبه مورخ 01/09/1401

تحویل اسناد: در صورت ارسال نامه رسمي جهت شركت در مناقصه به آدرس ايميل Sh.diaripour@pedex.ir متعاقبا به صورت ايميل رسمي ارسال خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.