آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - خرید پروتکتور رزوه هاي پين و باكس تحت الزامات استاندارد API

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي نسبت به خريد "پروتكتور رزوه هاي پين و باكس تحت الزامات استاندارد API " اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:
فروش اسناد مناقصه : از روز يكشنبه مورخ 1400/10/26تا پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ  1400/11/03 
آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
بهای فروش اسناد مبــلغ 500،000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می¬باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می¬گردد. 
محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات 
برای کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.