پروژه ها

پروژه های حفاری

صنعت نفت به طور کلی به سه بخش بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی تقسیم می‌شود که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند, شرکت PEDEX در مدت نزدیک به دو دهه به عنوان یکی از شرکت‌هایی که در بخش بالادستی نفت فعالیت می‌کند، با توجه به نیاز کارفرمایان و شرح کار پروژه‌های تعریف شده، پروژه‌های مختلفی را در این بخش که شامل کلیه‌ی فعالیت‌هایی است که به منظور جستجو برای یافتن میدان‌ها و مخازن بالقوه هیدروکربوری، حفاری و نهایتاً تولید نفت خام و یا گاز طبیعی است انجام داده است, فعالیت‌های بخش حفاری شامل مهندسی حفاری(E)، مهندسی و تامین کالا(P) ، خدمات جنبی حفاری(S) ، عملیات حفاری(D)، ساخت موقعیت چاه‌ها و جاده‌های دسترسی(C) و ,,,, می‌باشد, که هرکدام از فعالیت‌های فوق به صورت مستقل و یا به صورت تجمیع می‌تواند به عنوان پروژه‌ای تعریف گردد, که شرکت PEDEX با تجربه‌ی قریب به ۲۰ سال فعالیت کلیه‌ی این فعالیت‌ها را در پروژه‌های مختلف با بهترین کیفیت، زمان و هزینه انجام داده است,

پروژه های اکتشافی-مطالعاتی

صنایع بالا دستی صنعت نفت را به می‌توان به دو بخش اکتشاف و حفاری تقسیم نمود، ولی برخی از عملیات هم‌پوشانی دارند, فعالیت‌های بخش اکتشاف شامل مطالعات زمین شناسی سطح و تحت الارضی، مطالعات ژئوفیزیکی و شیمیایی، لرزه نگاری دو و سه بعدی، مطالعات مخزنی، حفر چاه‌های اکتشافی، محاسبات مربوط به ابعاد و میزان ذخیره‌ی مخزن و ,,, می‌باشد,