آگهی مناقصه عمومی تامین دو دستگاه مخزن سوخت و دو دستگاه مخزن گل دکل حفاری

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي PDX/01-66 نسبت به تامين دو دستگاه مخزن سوخت و دو دستگاه مخزن گل دكل حفاري  اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق ساخت/ تأمین مرتبط  مي باشند، دعوت میگردد طبق شرايط ذيل نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند :

تحويل اسناد مناقصه : از روز چهار شنبه  مورخ 28/10/1401 تا پایان روز چهار شنبه  مورخ  05/11/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات : تا پایان روز شنبه مورخ 08/11/1401

محل تحویل اسناد : دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 504 و يا شماره همراه 09124674281 آقاي ظل طاعت  در ارتباط باشید.