آگهی مناقصه عمومی پرتفوی بیمه ای

شرکت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد پرتفوی بیمه ای خود را مشتمل بر (بیمه درمان و گروهی پرسنل،مهندسي،مسئولیت های مدنی،عمر و حادثه) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه ای واجد شرایط ، واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 14/09/1401 لغایت 21/09/1401 از طریق مراجعه حضوری به دفتر مرکزی اقدام نمایند.

همچنین به اطلاع متقاضیان می رساند آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت 26/09/1401 ساعت 14 می باشد.

 ضمنا" متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره موبايل 09122687426 تماس حاصل نماييند.

نام و نشانی مناقصه گر: شرکت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس واقع در خيابان كريمخان زند خيابان شهيد حسيني نبش 4 غربي پلاک ۳۴