آگهی نیروی انسانی

یک شرکت پیمانکاری معتبر در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید

ردیف

سمت

وضعیت تحصیلی

نوع کار

محل خدمت

سابقه کار

1

پزشک

فارغ التحصیل

اقماری

خوزستان

1 سال

 

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.