آگهی مناقصه عمومی - خرید BRIDGE PLUG پروژه مدیریت اکتشاف

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله اي نسبت به خريد "BRIDGE PLUG" پروژه مديريت اكتشاف نفت اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به تحويل اسناد اقدام نمایند:

تحويل اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/22 تا پایان روز سه شنبه مورخ  1401/06/29

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/07/12

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.