آگهی مناقصه عمومی - حمل بارهای موردی

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تعیین پیمانکار "حمل بارهای موردی" اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

فروش اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/08/19

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/22

بهای فروش اسناد مبــلغ 500،000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می¬باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز میگردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره  88822060 داخلي 509 و يا شماره همراه 09196293199 آقای مهران فر در ارتباط باشید.