آگهی نیروی انسانی

یک شرکت پیمانکاری معتبر در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید.

محل خدمت

سابقه کاری مرتبط

حداقل مدرک تحصیلی

عنوان پست

ردیف

تهران

3

ليسانس

كارشناس حراست

1

تهران

5

ليسانس مهندسي صنايع/ مديريت صنعتي

كارشناس ارشد استراتژي و تعالي

2

تهران

3

ليسانس مهندسي صنايع/ مديريت صنعتي

كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه

3

پروژه­ها

5

ليسانس مهندسي نفت

حفار

4

پروژه­ها

3

ليسانس مهندسي نفت

كمك حفار

5

پروژه­ها

5

ليسانس مهندسي نفت/ شيمي

گلشناس ارشد

6

پروژه­ها

5

مهندسي برق

برقكار ارشد

7

تهران

5

مهندسي مكانيك

كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

8

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.