آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - خرید ۶ عدد موتور شیکر

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله اي نسبت به خريد "شش عدد موتور شيكر" اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق‌کاری مرتبط می‌باشند دعوت می‌گردد با لحاظ شرایط ذیل، نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:
فروش اسناد مناقصه: از روز يكشنبه مورخ 1400/10/26تا پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ  1400/11/03 
آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
بهای فروش اسناد مبــلغ 500،000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می¬باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می¬گردد. 
محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات 
برای کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور تماس حاصل نمائید.