آگهی نیروی انسانی

یک شرکت پیمانکاری معتبر در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در دفتر مرکزی تهران (محدوده میدان هفت تیر) از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید

ردیف

سمت

رشته تحصیلی

مقطع

سابقه کار

1

کارشناس ارشد تحلیل اطلاعات و گزارشات

مهندسی صنایع- مدیریت فناوری اطلاعات

لیسانس

5

2

کارشناس ارشد محیط زیست

بهداشت محیط زیست- مهندسی محیط زیست-کارشناس منابع طبیعی- عمران محیط زیست

لیسانس

5

3

کارشناس ارشد کنترل هزینه

مهندسی/ مهندسی صنایع

لیسانس

5

4

کارشناس ارشد کنترل پروژه

مهندسی/ مهندسی صنایع

لیسانس

5

5

کارشناس سیستم ها و روش ها

مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی

لیسانس

3

6

کارشناس کمیسیون معاملات

مدیریت/ تمام گرایش­ها

لیسانس

3

7

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت صنعتی/ مهندسی صنایع

لیسانس

3

8

افسر ایمنی

ایمنی بهداشت و محیط زیست

لیسانس

3

 

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.