ساختار سازمانی

مدير عامل

علي نوذری

مدير عامل

معاون مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

محمدرضا همتي

معاون مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

معاون خدمات پشتیبانی

ابراهيم جعفري

معاون خدمات پشتیبانی

معاون پروژه ها

پيام گيتي نژاد

معاون پروژه ها

سرپرست معاون دكل هاي حفاري

سيامك اسكندري

سرپرست معاون دكل هاي حفاري

معاون فنی،بازسازی و ساخت

احسان حبیبی سیاه پوش

معاون فنی،بازسازی و ساخت

مدیر بازرگانی و تدارکات

بابک سعدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

سرپرست اداری و سرمایه انسانی

سرپرست اداری و سرمایه انسانی

مدیر طرح و برنامه

شهريار طالبيان خراساني

مدیر طرح و برنامه

HSE سرپرست

مجتبي افشاري

 HSE سرپرست

رئيس حراست

حسين سوهاني

رئيس حراست

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

علي مرادي

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

روابط عمومی

رضا قيصري

روابط عمومی