ساختار سازمانی

مدير عامل

علي فروزنده

مدير عامل

معاون مالي و اقتصادي

نادر يوسفي

معاون مالي و اقتصادي

معاون خدمات پشتیبانی

سعيد عباسي

معاون خدمات پشتیبانی

Vice Projects

پيام گيتي نژاد

Vice Projects

معاون عملیات حفاری

غلامرضا هاشمی

معاون عملیات حفاری

معاون فنی،بازسازی و ساخت

احسان حبیبی سیاه پوش

معاون فنی،بازسازی و ساخت

مدیر بازرگانی و تدارکات

بابک سعدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

مدیر اداری و سرمایه انسانی

سید رسول حسینی

مدیر اداری و سرمایه انسانی

مدیر طرح و برنامه

محمدعلی کریمی دردشتی

مدیر طرح و برنامه

HSE مدیر

حامد سیفی

 HSE مدیر

رئيس حراست

حسين سوهاني

رئيس حراست

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

امير حسين استاد رحيمي

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

رئیس روابط عمومی

جلال رستمی

رئیس روابط عمومی