فرصت شغلی

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

حداقل مدرک تحصیلی

سابقه کاری مرتبط

1

مهندس پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت

5 سال

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.