تمدید نوبت اول مناقصه عمومی تعیین پیمانکار تأمین کننده دو دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی استیجاری مورد نیاز دکل ۲۰۳ واقع در منطقه گمیشان

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد مناقصه عمومی تعیین پیمانکار تأمین کننده دو دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی استیجاری مورد نیاز دکل ۲۰۳ واقع در منطقه گمیشان را که روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، مطابق تاریخ‌های ذیل تمدید نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکارانی که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق اجرايي مرتبط می‌باشد دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1402/04/20 تا روز ‌چهارشنبه مورخ.1402/04/24

آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی: تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخ 1402/04/26

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد مناقصات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره 88822060 داخلي503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی در ارتباط باشید.