چشم انداز و ماموریت

چشم انداز:

ما می‌خواهیم به عنوان یک شرکت فعال در حوزه E&P و صنعت بالادستی نفت در راستای حضور در بازارهای بین‌المللی، با رویکرد حداقل‌سازی زمانِ غیر مولد (Zero NPT)  فعالیت نماییم.

مأموریت:
ما با توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، در سه حوزه حفاری ميادين  نفت و گاز (EPD)، خدمات حفاری/بهره‌برداری و اجاره دكل‌هاي حفاري فعاليت می‌کنیم.