چشم انداز و ماموریت

چشم انداز:

شركتی فعال در حوزه حفاري و  اکتشاف با حضوری موثر در بازارهای بین المللی با رویکرد حداکثر‌سازی زمانِ مولد (PT)  در افق 1410

مأموریت:

ما با توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و ارتقاء جايگاه مديريت دانش در اجراي پروژه هاي مختلف  در  حوزه حفاري،  اکتشاف و بهره‌برداری از ميادين  نفت و گاز  فعاليت می‌کنیم.