آگهی جذب معاونت مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید.

محل خدمت

سابقه کاری مرتبط

حداقل مدرک تحصیلی

عنوان پست

ردیف

تهران

12

ليسانس حسابداري/ مديريت مالي

معاونت مالي، اقتصادي و سرمايه انساني

1

 

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.