آگهی مناقصه عمومی تامین مواد گل حفاری

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای نسبت به تامين برخی از اقلام مواد گل حفاری شامل باریت 2/4 ، باریت 2/4 سفید صادراتی ، پتاسیم کلراید ،پک ال وی و نشاسته حفاری دما بالا  اقدام نماید. از کلیه متقاضیان داراي صلاحيت، تجارب و سوابق تأمین مرتبط، دعوت میگردد طبق شرايط ذيل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند .

تحویل اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 16/02/1402 تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه  مورخ 24/02/1402

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/02/1402

محل تحویل اسناد : دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد حراست.

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  8882206 داخلي 505 و يا شماره همراه 09123142676 آقاي میثمی در ارتباط باشید.