خط مشی

شركت حفاری و اكتشاف انرژی گستر پارس به عنوان یک شرکت فعال در زمینه مهندسي، تأمين كالا و خدمات، مديريت و اجراي پروژه‌هاي EPDS و اجاره دكل‌هاي حفاري، در صدد است با استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، محيط‌زيست، ايمني و بهداشت شغلی براساس استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018 و راهنمای IOGP HSEMS:1994 زمینه مناسبی را در دستیابی به تعالی سازمانی ایجاد نماید.

در این راستا، شرکت PEDEX متعهد به استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم‌های فوق، رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط، حفاظت از محیط‌زیست شامل کنترل و پیشگیری از آلودگی ، ایجاد شرایط کاری ایمن، کنترل و پیشگیری از مصدومیت و بیماری‌های شغلی، حذف خطرات و کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشت مشاغل و سایر تعهدات خاص مرتبط با فضای سازمان است.