آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات RTTS, DRY TEST

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به تعیین پیمانکار ارائه خدماتRTTS, DRY TEST اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکارانی که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق اجرايي مرتبط می‌باشد دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 03/03/1402 تا روز چهارشنبه مورخ 10/03/1402

آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  17/03/1402

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد مناقصات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره88822060 داخلي 503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی در ارتباط باشید.