آگهی تمدید نویت دوم مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت دار

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت دار را که در روز دوشنبه مورخ 04/02/1402 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، مطابق با تاریخ‌های ذیل برای نوبت دوم تمدید نماید. لذا از کلیه پیمانکاران که دارای صلاحیت، توانمندی و سوابق تأمین مرتبط می‌باشند، دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند:

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 08/03/1402

آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/03/1402

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد مناقصات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی در ارتباط باشید.