مقاله ها

 • تاثیر خنک کننده و عدم وجود آن بر سختی و استحکام کششی در فرایند جوشکاری FSWآلیاژ آلومنیوم۲۰۲۴

  محمد علی - عزیزی - امیری

 • بررسی نحوه عملکرد دستگاه شستشوی پین و باکس لوله های حفاری

  عارف عارفی پور-سجاد محمدعلی-امین سلطانی-فرهاد ابدالی

 • بررسی نحوه عملکرد اختراع اگزوز هوشمند موتورهای دیزلی در دکل های حفاری نفت و گاز

  سجاد محمدعلی-محمد منجزی-مهدی روحانی-عارف عارفی پور

 • بهينه سازی انرژی فرآيند توليد آكرولئين با استفاده از نرم افزارAspen Plus

  دکتر بهنام کوهستانی-مهندس احسان کیانفر

 • بهينه سازی بخش Splitter C۸,C۷ واحد تقطير آروماتيك پتروشيمی بوعلی با نرم افزار Plus Aspen

  دکتر بهنام کوهستانی-مهندس احسان طیبی نژاد