آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات حفاری جهت‌دار

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار برای  خدمات حفاری جهت‌دار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکارانی که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق مرتبط باشند دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ‌روز دوشنبه مورخ 04/02/1402 تا روز چهارشنبه مورخ 13/02/1402

آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی: تا روز چهارشنبه مورخ 20/02/1402

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، طبقه همکف واحد مناقصات.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره 88822060 داخلي 503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی تماس بگیرید.