آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پروتکتور رزوه های پین و باکس تحت الزامات استاندارد API

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد " پروتكتور هاي رزوه پين و باكس تحت الزامات استاندارد API با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه " را وفق مشخصات و شرایط کلی پیمان از طریق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله اي از شرکتی که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق اجرایی مرتبط باشد، طبق شرایط زير تامين نماید :

 

زمان فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 140011/16تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1400/11/25

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/30

بهای فروش اسناد مبــلغ 500.000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می­باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می­گردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات (آقاي دياري پور)

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 502 و يا شماره همراه 09111842823 آقاي دياري پور واحد بازرگانی و تدارکات تماس حاصل نمائید.