راهنماي دوركاري

براي دسترسي به سامانه هاي شركت مي توانيد از آدرس هاي زير استفاده كنيد:


راهنما و فايل هاي مورد نياز جهت استفاده از سامانه هاي شركت از كامپيوتر هاي شخصي:


تماس با ما

جهت كسب اطلاعات بيشتر و يا راهنمايي مي توانيد در ساعات اداري و روز هاي كاري، ابتدا از طريق Output Messemger و سپس با شماره هاي زير با ICT تماس حاصل نمائيد:

  • بهزاد فكوري نژاد: 09121771265
  • ابراهيم خورش: 09125968052

 

موفق باشيد