آگهی تمدید نوبت اول مناقصه عمومی - تعمیرات رشته حفاری

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد مناقصه عمومی تعمیرات رشته حفاری را که روز سه شنبه مورخ 15/01/1402 روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، مطابق تاریخ‌های ذیل تمدید نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای صلاحيت، تجارب و سوابق تأمین مرتبط می‌باشند جهت شرکت در مناقصه مذکور دعوت به عمل می‌آید:

تحویل اسناد مناقصه: از روز دوشنبه  مورخ 04/02/1402 تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ  11/02/1402

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا پایان روز يكشنبه مورخ 17/02/1402

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي 508 و يا شماره همراه 09149472131 آقای شیخه پور تماس حاصل نمائید.