آگهی مناقصه عمومی - خرید مواد گل حفاری

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید مواد گل حفاری اقدام نماید. لذا از کلیه توليد كنندگان / تامين كنندگان که داراي صلاحيت، تجارب و سوابق تأمین مرتبط باشند، دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند :

فروش اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1401/01/15تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1401/01/24

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات : تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24

بهای فروش اسناد مبــلغ 500،000 ریــــــال (پانصد هزار ریــال) می­باشد که بـــه حسـاب سپــــرده کــوتـاه مــــدت شمـــاره IR730570023081010527323101 نزد بانک پاسارگاد به نام "شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس" واریز می­گردد.

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره88822060 داخلي 506 و يا شماره همراه 09119372883 خانم قاسمی در ارتباط باشید.