آگهی تمدید مناقصه عمومی پرتفوی بیمه ای

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد مناقصه عمومی پرتفوی بیمه ای را که در روز دوشنبه مورخ 14/09/1401 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود، مطابق با تاریخ‌های ذیل تمدید نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای صلاحیت، تجارب و سوابق مرتبط باشند دعوت می‌گردد طبق شرایط ذیل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند:

تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه مورخ  26/09/1401

آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دو‌شنبه مورخ 28/09/1401

محل تحویل اسناد: دفتر مرکزی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید حسینی، نبش چهارم غربی، پلاک 34، واحد بازرگانی و تدارکات

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره  88822060 داخلي503 و يا شماره همراه 09354182031 خانم ادبی در ارتباط باشید.