بازدید سرپرست هلدینگ انرژی گستر سینا از پروژه قزل تپه

به گزارش روابط عمومی PEDEX, مهندس زیار سرپرست هلدینگ انرژی گستر سینا با همراهی تعدادی از معاونین ایشان، روز جمعه ۱۶ مهرماه از پروژه قزل تپه شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس بازدید کردند .
گفتنی است در این بازدید مهندس صحبت زاده مدیرعامل شرکت به همراه مهندس فاضلی مدیر پروژه قزل تپه توضیحاتی در خصوص پیشرفت پروژه و  وضعیت عملیاتی دکل PEDEX203 ارائه نمودند.