نشست مدیران عامل دو دهه اخیر شرکت PEDEX

به گزارش روابط عمومی ، مدیران عامل دو دهه اخیر این شرکت ؛ جناب آقایان عباس بادکوبه، رضا شاعری، مسعود عیدی و بهنام کوهستانی ظهر روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه درنشستی صمیمانه در دفتر مرکزی شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.