انتصاب سرپرست جدید بازرگانی و تدارکات در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شركت PEDEX ، بر اساس حكمی از سوی فرهاد صحبت زاده مدیرعامل شركت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ، بابک سعدی زاده به عنوان سرپرست جدید واحد بازرگانی و تدارکات منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

نظر به صلاحیت, شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی بعنوان سرپرست بازرگانی و تدارکات منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید با همدلی، تلاش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف شرکت موفق باشید.

موفقیت جنابعالی و سایر همکاران محترم را در انجام وظایف محوله جهت تداوم اهداف شرکت از درگاه خداوند متعال و مهربان خواستارم.

فرهاد صحبت زاده

مدیرعامل