همايش مديران و كارشناسان تحقيق و توسعه هلدينگ ها و شركت هاي بنيادمستضعفان

به گزارش روابط عمومی شرکت پدكس، سه شنبه مورخ بيست و چهارم بهمن 1402 در محل بنياد مستضعفان همایش مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های بنیاد مستضعفان به همراه نمايشگاه دستاورد هاي تحقيق و توسعه برگزار گرديد.

در اين نمايشگاه دكتر حسين دهقان ضمن حضور در غرفه هلدینگ انرژی گستر سینا از دستاوردهای تحقیق و توسعه شركت پدكس با حضور مهندس عظیمی فر مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا و مهندس علي نوذري مدیرعامل شركت پدكس بازدید به عمل آورد.

شايان ذكر است شركت پدكس با حضور در اين نمايشگاه آخرين دستاورد هاي خود در زمينه طراحي و ساخت محصولات نوآور و همچنين ساخت دستگاه slips lifter  را به نمايش دراورد.


روابط عمومي شركت پدكس