بازدیدآیت الله شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی از پروژه حفاری سیستان

به گزارش روابط عمومی شرکت PEDEX ، آیت الله شهرستانی نماینده مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سیستانی (حفظ الله تعالی) به همراه آقای ده مرده نماینده محترم شهر زابل در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه  11 دی ماه از پروژه طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان و بلوچستان بازدید نمودند.