بازدید مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا از سایت پشتیبانی و پروژه کبود شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شركت PEDEX- محمد زیار مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا و هیئت همراه در روز جمعه مورخ 1400/08/07 با همراهی مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شركت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس؛ ضمن بازدید از پایگاه پشتیبانی حمیدیه ، دکل حفاری ۲۰۴ و كمپ شركت واقع در میدان نفتی کبود, با پرسنل و كاركنان عملیاتی شركت در فضایی صمیمانه به گفتگو پرداختند.

گفتنی است این بازدید در ابتدا از پایگاه پشتیبانی حمیدیه آغاز گردید و  مهندس زیار در جریان روند آخرین فعالیتهای صورت گرفته این پایگاه عملیاتی و پشتیبانی  قرار گرفتند و در ادامه از دکل حفاری ۲۰۴ واقع در میدان نفتی کبود (طرح ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) و کلیه لوکیشن های این پروژه بازدید نمودند. و در پایان نیز با حضور در کمپ شرکت PEDEX با کارکنان عملیاتی نیز به گفتگو پرداختند.

شایان ذکر است در خلال این بازدید مهندس صحبت زاده مدیرعامل شرکت، ضمن تقدیر از حضور مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا ، گزارشی مفصل از آخرین عملكردها، دستاوردهای شرکت  و برنامه های عملیاتی ، پروژه های در دست اجرا و نیز پروژه های برنامه ریزی شده آتی ارائه نمودند.