برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت  PEDEX ، مراسم تودیع دکتر بهنام کوهستانی و معارفه مهندس فرهاد صحبت زاده ، مدیرعامل سابق و جدید شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، صبح روز شنبه 21 دی با حضور جناب آقای مهندس اوجی مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت PEDEX در سالن کنفرانس این شركت برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای مهندس اوجی ضمن معرفی جناب آقای مهندس فرهاد صحبت زاده به عنوان مدیرعامل جدید، از زحمات دکترکوهستانی در طول ۲۰ سال فعالیت در شرکت PEDEX قدردانی نمودند.