مدير عمليات شركت پدكس منصوب شد

به گزارش روابط عمومي پدكس: مراسم تودیع غلامرضا هاشمي و معارفه قوام حسنوند به ترتیب مديرسابق و فعلی ((عمليات)) با حضور مديرعامل،جمعی از معاونين و مديران شركت پدكس برگزار شد.

 در ابتدا پس از شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید، مهندس نوذري مدير عامل شركت پدكس از زحمات آقای هاشمي تقدیر و تشکر کرد و براي آقاي حسنوند آرزوي موفقيت كردند.

مهندس نوذري در ادامه مراسم  همدلی، باهم بودن و وجود تفکر صمیمی در مجموعه شركت پدكس را فرصت ارزشمندی دانستند که با آن می توان بر مسائل و مشکلات غلبه کرد و شركت را به جایگاه واقعی خود رساند.

روابط عمومي شركت پدكس