کسب تقدیرنامه توسط شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

شرکت پدكس موفق به اخذ تقدیرنامه دو ستاره در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال 1401 گردید

به گزارش روابط عمومی پدكس، شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس موفق به اخذ تقدیرنامه دو ستاره در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1401  و در سالی که مزین به شعار تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین بوده گردیده است.

بی شک این موفقیت بدون مشارکت، حمایت و رهنمودهای مدیرعامل ، مدیران ارشد و میانی و کلیه همکاران خدوم و ساعی سازمان محقق نمی گردید.

لازم به ذکر است شركت پدكس پس از تشکیل کارگروه ها و کمیته تعالی و صدور احکام مربوطه و معرفی مدیر تعالی، اقدام به تکمیل خود ارزیابی و سپس تدوین اظهارنامه نموده و در ادامه پس از فرایند نهايي ارزیابی و طي مراسمي با حضور كليه شرکت های ارزیابی شده ، شرکت های برتر در حوزه تعالی و پیشرفت در سال 1401 معرفی گردیدند .

بدينوسيله كسب تقديرنامه دوستاره توسط شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در ششمين دوره جايزه ملي تعالي و پيشرفت سال 1401 را به كليه همكاران عزيز و محترم تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.