بازديد مهندس زيار و دكتر فروزنده از نمايشگاه نفت خوزستان

مهندس زیار مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا بهمراه دکتر فروزنده مدیرعامل حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس از سیزدهمین نمایشگاه صنعت نفت اهواز بازديد كردند.
 مهندس زیار و دکتر فروزنده در این بازدید ضمن حضور در غرفه حفاری شمال ( یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ انرژی گستر سینا) از غرفه سایر شرکت‌ها نيز بازدید به عمل آوردند.