برگزاری جشن چهلمین سالگرد تاسیس شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی PEDEX ، مراسم جشن چهلمین سالگرد تاسیس شرکت به صورت همزمان در دفتر مرکزی ، پایگاه پشتیبانی حمیدیه – اهواز و دکل های حفاری مستقر در پروژه های کبود(دکل های ۲۰۱ و ۲۰۴) ، قزل تپه(دکل ۲۰۳) و مارون(دکل ۲۰۲) برگزار گردید.